ADLİ SİCİL KAYDI NASIL OKUNUR

Adli sicil kaydı nasıl okunur. Adli sicil kaydına baktığımızda sayılır, tarihler, mahkeme isimleri görürüz. Peki bu açıklamalar ne anlama gelmektedir. Şimdi size Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu slayt resimleri üzerinden bu açıklamaların ne anlama geldiğini açıklayacağız.

Öncelikle adli sicil kaydında sıralanan kayıtların başlarındaki harfleri açıklamamız gerekmektedir. Bunlar;

C            : “Ceza fişi” kavramının kısaltmasıdır. Kişi hakkında verilen ve kesinleşen ceza mahkumiyetin özetini ifade eder. Bir kişinin birden fazla mahkumiyet varsa 1C, 2C, 3C şeklinde alt alta sıralanır.

Y            : “Yerine getirme fişi” kavramının kısaltmasıdır. Hürriyeti bağlayıcı cezalar, para cezaları ve güvenlik tedbirlerinin infaz edildiği tarihi gösterir. Ceza fişinin sonundaki tarih kararın kesinleşme tarihini ifade eder. Yerine getirme fişinin sonundaki tarih kararın tamamen infaz edildiği (bihakkın) tarihi ifade eder.

T            : “Tali karar fişi” kavramının kısaltmasıdır. Ceza fişi ile adli sicile bildirilmiş olan hüküm ve kararlarda değişiklik yapan kararları ifade eder.

Adli sicil kaydını temin etmek için “adli sicil kaydı nasıl bakılır” adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

https://www.adlisicilsilme.com/adli-sicil-kaydina-nasil-bakilir/

Şimdi tek tek örneklendirmek suretiyle açıklamalarımızı yapalım.

Ceza Fişi

1                                           : Adli sicilde size dair olan kayıtların sıralama numarasıdır.

C                                            : Ceza fişi demektir. Kesinleşmiş mahkumiyet anlamına gelir.

008802011C0059720      : Haber numarasıdır. Genel Müdürlüğün sisteminde verilen numaradır.

27.06.2009                         : Sizin işlediğiniz suçun tarihidir.

XXXXX:2.ASLYCM           : Kararı veren mahkemenin yeri ve adıdır. Örneğin Aydın 1.ACM tabiri Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi anlamına gelmektedir.

2009/432                            : Kararı veren mahkemeye dosyanız ilk geldiğinde verilen sıra numarasıdır. Gerekçeli kararda “Esas no” şeklinde isimlendirilir.

2009/681                            : Mahkemenin karar verdiğinde ki sıra numarasıdır. Gerekçeli kararda “karar no” şeklinde isimlendirilir.

07/08/2009                        : Mahkemenin kararı verdiği tarihtir. Gerekçeli kararda “karar tarihi” şeklinde isimlendirilir.

5237SA                                : Size uygulanan kanunun numarasıdır. örneğin 6136 sayılı Ateşli silahlar … Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu

151/1, 31/3                       : Size uygulanan kanunun maddeleridir.

1Y20G H.                           : Size uygulanan ceza türü ve miktarıdır. Burada “1 yıl 20 gün hapis cezası” denilmektedir. Örneğin; “2400 AP” şeklindeki açıklama “2400 lira Adli para cezası” anlamına gelmektedir. “4Y18A H” şeklindeki açıklama “4 yıl 18 ay hapis cezası” anlamına gelmektedir.

02/06/2011                        : Size uygulanan kararın kesinleşme tarihidir. “kesinleşme tarihi” kavramı özetle hükümle ilgili olarak itiraz ve temyiz gibi süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmektedir. (farklı ihtimaller mevcuttur)

Yerine Getirme Fişi

1                                           : Adli sicilde size dair olan kayıtların sıralama numarasıdır.

Y                                            : Yerine getirme fişi demektir. Kesinleşmiş mahkumiyetin infaz edildiği anlamına gelir.

008802011C0059720      : Haber numarasıdır. Genel Müdürlüğün sisteminde verilen numaradır.

27.06.2009                         : Sizin işlediğiniz suçun tarihidir.

XXXXX:2.ASLYCM           : Kararı veren mahkemenin yeri ve adıdır.

2009/432                            : Kararı veren mahkemeye dosyanız ilk geldiğinde verilen sıra numarasıdır. Gerekçeli kararda “Esas no” şeklinde isimlendirilir.

2009/681                            : Mahkemenin karar verdiğinde ki sıra numarasıdır. Gerekçeli kararda “karar no” şeklinde isimlendirilir.

07/08/2009                        : Mahkemenin kararı verdiği tarihtir. Gerekçeli kararda “karar tarihi” şeklinde isimlendirilir.

5237SA                                : Size uygulanan kanunun numarasıdır. örneğin 6136 sayılı Ateşli silahlar … Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu

151/1, 31/3                       : Size uygulanan kanunun maddeleridir.

1Y20G H.                           : Size uygulanan ceza türü ve miktarıdır. Burada “1 yıl 20 gün hapis cezası” denilmektedir. Örneğin; “2400 AP” şeklindeki açıklama “2400 lira Adli para cezası” anlamına gelmektedir. “4Y18A H” şeklindeki açıklama “4 yıl 18 ay hapis cezası” anlamına gelmektedir.

02/06/2013                        : Size uygulanan kararın yerine getirildiği tarihtir. Verilen cezanın infaz edildiği tarih anlamına gelmektedir.


Tali Karar Fişi

1                                           : Adli sicilde size dair olan kayıtların sıralama numarasıdır.

T                                            : Tali karar fişi demektir. Ceza fişi ile adli sicile bildirilmiş olan hüküm ve kararlarda değişiklik yapan kararları ifade eder.

008802011C0059720      : Haber numarasıdır. Genel Müdürlüğün sisteminde verilen numaradır.

27.06.2009                         : Sizin işlediğiniz suçun tarihidir.

XXXXX:2.ASLYCM           : Kararı veren mahkemenin yeri ve adıdır.

2009/432                            : Kararı veren mahkemeye dosyanız ilk geldiğinde verilen sıra numarasıdır. Gerekçeli kararda “Esas no” şeklinde isimlendirilir.

2009/681                            : Mahkemenin karar verdiğinde ki sıra numarasıdır. Gerekçeli kararda “karar no” şeklinde isimlendirilir.

07/08/2009                        : Mahkemenin kararı verdiği tarihtir. Gerekçeli kararda “karar tarihi” şeklinde isimlendirilir.

5237SA                                : Size uygulanan kanunun numarasıdır. örneğin 6136 sayılı Ateşli silahlar … Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu

151/1, 31/3                       : Size uygulanan kanunun maddeleridir.

1Y20G H.                           : Size uygulanan ceza türü ve miktarıdır. Burada “1 yıl 20 gün hapis cezası” denilmektedir. Örneğin; “2400 AP” şeklindeki açıklama “2400 lira Adli para cezası” anlamına gelmektedir. “4Y18A H” şeklindeki açıklama “4 yıl 18 ay hapis cezası” anlamına gelmektedir.

XX: 2.ASLCM                    : Yukarıdaki hükümle ilgili olarak yeniden karar veren mahkemenin yeri ve adıdır.

2014/359                            : Yeniden kararı veren mahkemenin dosyanıza tekrardan verdiği sıra numarasıdır. Gerekçeli kararda “Esas no” şeklinde isimlendirilir.

2015/50                              : Yeniden inceleme yapan Mahkemenin karar verdiğinde ki sıra numarasıdır. Gerekçeli kararda “karar no” şeklinde isimlendirilir.

01/03/2015                        : Yeniden inceleme yapan Mahkemenin kararı verdiği tarihtir. Gerekçeli kararda “karar tarihi” şeklinde isimlendirilir.

5237SA                                : Size uygulanan kanunun numarasıdır. örneğin 6136 sayılı Ateşli silahlar … Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu

152/1, 31/3                       :Yeniden yapılan incelemede size uygulanan kanunun maddeleridir.

10A H.                                 : Size uygulanan ceza türü ve miktarıdır. Burada “10 ay hapis cezası” denilmektedir.

Adli sicil kaydı nasıl okunur.

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/


mesaj için giriş
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz.