Bu web sitesinde “adli sicil silme” hakkında bilgi verilmektedir

Adli sicil kaydı nedir

Kişiler hakkında Kesinleşmiş mahkeme kararına dayanılarak ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği sisteme “ADLİ SİCİL” denilmektedir.

Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adli sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezi Adli Sicilde tutularak kayıt altına alınmasıdır. Bu kayıtlar halk arasında “SABIKA KAYDI” olarakta bilinmektedir.

Arşiv kaydı nedir

Adli sicil kaydında gözüken cezanın infaz edilmesiyle birlikte bu kaydın yeniden tutulduğu yere

“ARŞİV KAYDI” denir.

Adli sicil kaydı ile arşiv kaydı arasında ki fark ise adli sicil kaydı infazı tamamlanmamış sonuçları devam eden kayıtları içerirken, adli sicil arşiv kaydı infazı tamamlanmış etkisi ortadan kalkmış kayıtları içermesidir.

Adli sicil kaydı silindiği zaman bu kayıt arşiv kaydına alınır.

Adli sicil kaydı Silinebilir mi

Adli sicil kaydı silinebilmesi belli süreler ve şartlar söz konusudur. Şu durumlarda adli sicil kaydı silinebilmektedir;

·        Cezanın infaz edilmesiyle

·        Şikayetten vazgeçme halinde

·        Etkin pişmanlık halinde

·        Ceza zamanaşımının dolması halinde

·        Genel af halinde

·        İlgilinin ölümü halinde

Adli sicil kaydı ile ilgili olarak Büromuzu aramak suretiyle gereken her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Dilerseniz sizin için adli sicil kaydının silinmesi için başvuru yapabiliriz.

Adli sicil kaydı nasıl silinir

Yasal şartları oluşması halinde Ankara da kurulu olan Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bir dilekçe yazmak suretiyle başvurulur.

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/


Adli sicil kaydı ne kadar sürede silinir

Adli sicil kaydı silinmesi talepli dilekçe ile başvurulduktan sonra yaklaşık 2 ay içinde işlemler tamamlanmaktadır. Fakat yasal şartlar oluşmadan adli sicil kaydının silinmesi mümkün değildir. Bu konuda tarafımıza vekaletname vermek suretiyle adınıza  işlemleri takip edip en kısa sürede sonuçlanmasını sağlayabiliriz

Adli sicil kaydı nereden alınır

·        Adliye bünyesinde bulunan adli sicil bürolarından,

·        Yurtdışı için konsolosluklardan,

·        Kaymakamlıklardan,

·        E-devlet uygulamasıyla internetten alınabilir.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Neden Gereklidir

Günümüzde gerek resmi kurumlara gerekse özel işyerlerinde çalışmak için yapılan tüm başvurularda sabıka kaydı istenmektedir. Kişilerin daha önceden almış oldukları sabıka ilamlarının diğer şartları taşıyorsa silinmesi mümkündür. Bu nedenle gerek iş başvurularında gerek işyeri açma hususunda gerekse diğer tüm alanlarda sabıka kaydının silinmiş olması kişinin başvuruları için hayati önem taşımaktadır.

Adli Sicil Kaydına Hangi Bilgiler Kaydedilmektedir

·        Hapis cezaları

·        Erteli Hapis cezaları

·        Adli para cezaları

·        Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak verilen adli para cezası veya güvenlik tedbirleri

·        Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma kararları

·        Yabancı mahkemelerden verilmiş olan ve TC. mahkemeleri tarafından tanınan hak yoksunluğu kararları

·        Şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen kararlar

·        Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,

·        Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,

·        Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkumiyet kararlarındaki feri cezalar,

·        Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar,

Adli Sicil Kaydına Kaydedilmeyecek Bilgiler Nelerdir

·        Disiplin suçları,

·        Sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,

·        Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,

·        İdarî para cezasına ilişkin kararlar

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Adli Sicile Kaydedilebilir mi

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.

Kişi normal bir adli sicil kaydı (sabıka) kaydı aldığında bu karar gözükmeyecektir. Ancak mahkeme veya savcılık tarafından kişinin sabıka kaydı alındığında HAGB kararı gözükecektir.

Adli sicil kaydı nasıl okunur ve nasıl bakılır

Adli sicil kaydının nasıl okunduğuna dair yazımızı inceleyebilirsiniz. 

https://www.adlisicilsilme.com/adli-sicil-kaydi-nasil-okunur/

Adli sicil kaydı e-devlet den nasıl alındığına dair yazımızı inceleyebilirsiniz.

https://www.adlisicilsilme.com/adli-sicil-kaydina-nasil-bakilir/

Arşiv kaydı Silinebilir mi

Arşiv kaydı silinebilmesi belli süreler ve şartlar söz konusudur. Şu durumlarda adli sicil kaydı silinebilmektedir;

·        Arşive alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren 5 yıl geçmesi halinde

·        Hırsızlık, dolandırıcılık gibi kanunda sayılan belli başlı bazı suçlar bakımından Arşive alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması şartıyla 15 yıl geçmesiyle

·        Hırsızlık, dolandırıcılık gibi kanunda sayılan belli başlı bazı suçlar bakımından Arşive alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın 30 yıl geçmesiyle,

·        Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde

·        Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar infazının tamamlanmasıyla tamamen silinebilmektedir.

Yasada yukarıda belirtilen şartlar hususnda kafanız karışabilir. Bu sebeple Büromuzu aramak suretiyle gereken her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Dilerseniz sizin için adli sicil kaydının silinmesi için başvuru yapabiliriz. Adli sicil silme.

Yasaklanmış (memnu) haklar nedir

Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların, belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkumiyete bağladığı hak yoksunluklarına YASAKLANMIŞ HAKLAR denir.

Kişinin Türk Ceza Kanunu’na göre cezası infaz edilmesine rağmen; avukatlık, milletvekilliği, mali müşavirlik, devlet memurluğu gibi meslekleri icra edebilmesi, bu mesleklerin özel kanunları ile engellenmesidir. Kişinin, bu yasaklılık halininin ortadan kalkması için mahkemeye başvurarak yasaklanmış hakların geri verilmesi (memnu hakların iadesi) kararı alması gerekir.

Yasaklanmış (memnu) hakların iadesinin şartları nelerdir

·        Kişinin cezasının infazı tamamlanmalı,

·        İnfazın tamamlanmasından sonra 3 yıl geçmeli,

·        Kişi bu 3 yıllık süre içinde yeni bir suç işlememeli,

·        Kişinin bu 3 yıllık süreyi iyi halli geçirdiğine dair mahkemede kanaat oluşması halinde yasaklanmış haklar iade edilebilir.

Yasaklanmış haklar iade edilse bile oda, baro gibi bazı meslek kuruluşları mesleki etik kurallar gereği mesleğe kabul yapmayabilir. Ama bu kararlar kesin olmayıp idari yargı yoluna başvuru yapılabilmektedir. Bu durumlarda dahi büromuz tarafından teknik ve hukuki destek verilmekte olup detaylı bilgi için büromuzla iletişim kurabilirsiniz. Adli sicil silme.

Yasaklanmış (memnu) hakların iadesi için yetkili mahkemeler neresidir

·        Kişinin yargılandığı mahkeme

·        Kişinin halen ikamet ettiği yerdeki aynı dereceli mahkeme

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

·        Adli sicil kaydı okuma ve inceleme

·        Adli sicil kaydı sildirme

·        Arşiv kaydı sildirme

·        Yasaklanmış hakların iadesi

·        Yasaklanmış hakların iade kararına rağmen mesleki kuruluşların red kararlarına karşı idari yargı yolu başvuruları

Bu işlemlere dair her türlü sorunuz için büromuzu arayabilirsiniz.

İLETİŞİM NO
0544 569 52 89

Aşağıdaki formu doldurmak suretiyle de bize ulaşabilirsiniz. 

    mesaj için giriş
    Merhaba.
    Size nasıl yardımcı olabiliriz.